Ochrana osobních údajů GDPR | ahooy

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR
Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Zde naleznete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a osobní údaje.

Nejdůležitější základní informace:

Provozovatelem této Internetové stránky a správcem osobních údajů dle Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “GDPR”) je: GONEXEN, s. Podnikatelský subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Vložka číslo: 68456/L. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.
Vždy budeme postupovat podle zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při nakládání s nimi budeme vždy dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ještě více. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro sledovaný účel, pro který jste vyjádřili dobrovolný souhlas se zpracováním.
Vaše data uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, aby žádný z údajů neunikl. Internetová stránka je zabezpečena protokolem SSL od světově uznávané certifikační autority (ESET SSL FILTER CA), tzn. že komunikace mezi vámi a naší Internetovou stránkou je šifrována bezpečnostním klíčem, tak aby je nemohla přečíst žádná třetí strana.

Neukládáme údaje o platebních kartách: Uvědomujeme si, že nejcitlivější jsou údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá výhradně na stránkách vaší banky nebo zabezpečené platební brány.
Informace o vás nezveřejňujeme třetím stranám: vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky. Jsou to zejména banky, provozovatel platební brány a doručovatelské společnosti.
Údaje o vás můžete měnit: vaše osobní údaje můžete kdykoli změnit v uživatelském účtu. Rovněž můžete kdykoli a jednoduše podat odvolání ke zpracování vašich osobních údajů. Mimo jiné máte právo na výmaz, opravu nebo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo podat námitku proti zpracovávání nebo jeho rozsahu. Všechny tyto žádosti stačí jednoduše zaslat na náš e-mail. V takovém případě jsme však oprávněni žádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení vaší totožnosti. Oznámení o přijatých opatřeních vám zašleme bez zbytečného odkladu, ne později než do jednoho měsíce od doručení žádosti.


…..a teď něco víc

Abychom vám mohli poskytnout veškeré služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu nového zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZnOOÚ). My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR. Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebudeme nijak obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat. Váš souhlas se zakládá výlučně na dobrovolnosti!

Před nakupováním na Internetové stránce není třeba se zaregistrovat. Stačí jednoduše vyplnit základní údaje potřebné k vyřízení vaší žádosti. Vaše údaje zpracováváme pro účely vyřízení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internetbanking) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky nebo prostřednictvím zabezpečené platební brány, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.

Cookies

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné statistické informace, které nemají charakter osobních údajů a které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli) a pro účely cílení naší marketingové strategie.

Na našem serveru používáme dále soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě naší Internetové stránky a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při příští návštěvě Internetové stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory „cookie“, které používáme, nepoškozují váš počítač ani jiná zařízení.

Pokud navštívíte naši Internetovou stránku a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce pro změnu cookies naleznete v pomoci každého prohlížeče. Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Cookies si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce pro změnu cookies naleznete v pomoci každého prohlížeče. Vypnutí některých cookies ovšem může mít dopad na funkčnost naší Internetové stránky.

Soubory cookies využíváme například. na:

základní funkčnosti webové stránky
správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.
Soubory cookie používané na naší Internetové stránce lze rozdělit na dva základní typy. krátkodobé, tzv. „session cookie“, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek dlouhodobé, tzn. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). Sběr cookies pro účely uvedené výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje jej čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vašich objednávek. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména a čísla bankovního účtu pro vrácení hodnoty zboží), platební brána Besteron (poskytnutí jména a příjmení držitele platební karty, číslo platební karty, datum expirace a bezpečnostní číslo platební karty) a doručovatelské služby (kontakt a adresa k dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení vaší konkrétní objednávky. Všechny informace jsou chráněny nejvyšším stupněm ochrany. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Mějte na paměti, že zpracování vašich osobních údajů bude prováděno hlavně v předsmluvních vztazích a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení objednávky, dodání zboží a služby a plnění smluvního vztahu, ve které vystupujete jako jedna ze smluvních stran. Svůj souhlas však můžete také kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu uvedenou na Internetové stránce. Bezodkladně po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování.

V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas ke zpracování vašich údajů (e-mailová adresa) pro marketingové účely (odběr novinek), současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomi, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, případně do skončení doby zpracovávání Vašich osobních údajů, nejpozději do čtyř let od udělení souhlasu. V každé e-mailové adrese naleznete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš e-mail vyřazen z databáze.

Vaše údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu a v nezbytné míře pro účely statistiky, průzkumu, návštěvnosti a obratu, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude vás možné žádným způsobem identifikovat. Doba shromažďování a zpracování osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vyřízení a po dosažení účelu maximálně po dobu tří let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu/zboží, pro účely vyřízení podání, k uplatnění práv nebo ke splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Provozovatel Internetové stránky oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smluvního vztahu, které jste byli účastníkem. V případě registrace zpracováváme vaše osobní údaje po dobu užívání uživatelského účtu, po tom nejvýše po dobu tří let.

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Na základě vaší objednávky realizované na Internetové stránce budeme zpracovávat Vaše osobní informace hlavně na základě právního důvodu plnění smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro výkon smlouvy. Osobní údaje budeme zpracovávat i na základě na základě zákonné povinnosti (vyhotovení faktur), oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

A. Účel zpracování osobních údajů:

Prodej a odeslání zboží kupujícímu (vyhotovení faktury)
Poučení o právech subjektu údajů:

Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajů, odpis nebo omezení zpracování osobních údajů, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci a výmaz osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo došlo-li k porušení zákona . Dále máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů. Doba shromažďování a zpracování osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vyřízení a po dosažení účelu maximálně po dobu tří let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu/zboží, pro účely vyřízení podání, pro uplatnění práv nebo ke splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Zpracovávané údaje:

V souvislosti s prodejem a vyřízením vaší objednávky zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa (adresa doručení), město, stát, PSČ a pokud nakupujete v rámci podnikatelské činnosti i obchodní jméno, IČO, DIČ /IČ DPH a sídlo.

B. Účel zpracování osobních údajů:

marketing (odběr novinek)
Poučení o dobrovolnosti:

Nejste povinni souhlas udělit a poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Poskytnutý souhlas platí do odvolání nebo po dobu čtyř let od udělení souhlasu. Dobrovolným vyplněním své e-mailové adresy se můžete přihlásit k odběru novinek a vyjádřit tak svůj souhlas se zasíláním marketingových letáků, různých akcí a slev na nabízené zboží a služby nebo jiných propagačních materiálů.

V případě, že přestanete souhlasit se zpracováním osobních údajů – zasíláním nabídek, může požádat provozovatele Internetové stránky na e-mailové adrese o skončení zpracování osobních údajů, v tomto případě se vaše osobní údaje zlikvidují a reklamní nabídky se již nebudou zasílat případně kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě. Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajů, odpis nebo omezení zpracování osobních údajů, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo došlo-li k porušení zákona. Dále máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.

Zpracovávané údaje:

V souvislosti s marketingovým účelem zpracováváme tyto osobní údaje – email.

C. Účel zpracování osobních údajů:

Kontaktní formulář (zanechání odkazu)
Poučení o dobrovolnosti:

Dobrovolným vyplněním své e-mailové adresy a jména, který neslouží ke zpracování, můžete zanechat zprávu, žádost nebo jakýkoli dotaz v souvislosti s provozem Internetové stránky a poskytnutými službami. Tyto údaje nejsou dále zpracovávány, jsou okamžitě po vyřízení vaší žádosti likvidovány.

D. Účel zpracování osobních údajů:

Registrace uživatele
Poučení o dobrovolnosti:

Objednávku zboží lze v našem obchodě realizovat i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uloženy pouze při konkrétní objednávce na dobu nezbytnou pro zpracování objednávky, evidenci záruky a účetní evidenci. Registrace není povinná, je založena výlučně na dobrovolnosti. Registrovaní uživatelé požívají různé výhody na produkty a služby nabízené na naší Internetové stránce

Zpracovávané údaje:

V souvislosti s registrací zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa (fakturační adresa), město, stát, PSČ a pokud se registrujete jako firma i obchodní jméno, DIČ/IČ DPH, IČO a sídlo .

E. Účel zpracování osobních údajů:

Zhotovení produktů na míru (dle přání zákazníka)
Poučení o dobrovolnosti:

Kontaktujte nás a mi vám rádi pomůžeme navrhnout, připravit a vyrobit produkt na míru dle vašeho přání. Pošlete nám vaši představu o produktu (fotku, text, barvu). Po vašem schválení vám produkt vyrobíme a potlačíme. Při větším odběru poskytneme také slevu

Tyto údaje zpracováváme jen do doby vyřízení objednávky.

Zpracovávané údaje:

V souvislosti zhotovením produktů na míru zpracováváme tyto údaje (kromě údajů potřebné k vyřízení a odeslání objednávky): jméno osoby a obrazový snímek osoby (podobizeň), případně mohou být zaslány i jiné osobní údaje dle vašeho přání.

Prosíme vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat od nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení zpracování,
požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů, vymazání provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenosnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva byla podle Nařízení porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jako dotyčná osoba můžete u nás uplatnit všechna vaše práva podle ustanovení ZnOOÚ. Máte-li podezření, že vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.